Wesico Project OÜ toetab noore olümpialootuse unistuse täitumist!

Uuri lähemalt

2020 ETL karikasarja I etapil Viljandis võitsid Henry Räppo ja Mari Mai Ruus

http://triatloniportaal.ee/2020/07/2020-etl-karikasarja-i-etapil-viljandis-voitsid-henry-rappo-ja-mari-mai-ruus/

Uuri lähemalt

Meediakajastus Mustla reoveekogumisala vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ehitustöödest

https://sakala.postimees.ee/6880117/soe-talv-soosib-mustla-torutoid

Uuri lähemalt

Wesico Project OÜ toetab Eesti triatlonikoondist ja soovib edu võistlustel!

Uuri lähemalt

Wesico Project OÜ võitis Riigihanke

Wesico Project OÜ võitis Riigihanke “Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd”

Uuri lähemalt

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Uuri lähemalt

Wesico Project OÜ võitis Riigihanke

Wesico Project OÜ võitis Riigihanke „Voore küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd”

Uuri lähemalt

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018. EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Täpsema info programmi kohta leiab siit https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/  ja taotlusi võtavad vastu kohalikud omavalitsused.  Ootame hinnapäringuid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, sealhulgas reoveepuhastite ja septikute projekteerimiseks ja  ehitamiseks.

Uuri lähemalt

KIK avab taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks

KIK avab taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks. Taotlusi saab esitada alates 5. juunist 2018. Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Täpsema info leiab KIK-i kodulehelt. https://kik.ee/et/artikkel/kik-avab-taotlusvooru-eraisikutele-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumiseks Ootame hinnapäringuid nii torustike, kui ka kogumismahutite rajamiseks.

Uuri lähemalt

Wesico Project OÜ võitis Riigihanke

Wesico Project OÜ võitis Riigihanke „Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd“

Uuri lähemalt

Wesico Project OÜ on Äripäeva Ehitusfirmade TOP-is 6. kohal

Vaata edukamaid ehitusfirmasid

Äripäeva ehitusfirmade TOPi võitnud ehitusfirma on oma valdkonna üks edukamaid käibekasvatajaid.

Uuri lähemalt

Wesico Project OÜ andis üle Karksi valla veemajandusprojekti ehitustööd

Wesico Project OÜ andis Tellijale, Iivakivi AS-le üle Karksi valla veemajandusprojekti torustike ja reoveepuhastite projekteerimis- ja ehitustööd.

Uuri lähemalt