Kvaliteedi saavutamiseks on rakendatud ettevõttes juhtimissüsteem, mille põhimõteteks on:

Kliendi rahulolu

Lähtume kliendi vajadustest ja soovidest ning püüame saavutada maksimaalse rahulolu läbi kiire ja kvaliteetse töö teostamise.

Orienteeritus arengule

Arendame jätkuvalt oma ettevõtet, parendame pidevalt oma juhtimissüsteemi mõjusust ja täiustame selle protsesse.

Kvaliteetne töö

Kvaliteetne toode hea hinna ja kvaliteedi suhtega saavutatakse läbimõeldud töökorralduse teel.

Keskkonnasõbralikkus

Arvestame oma tegevuses selle mõju ümbritsevale keskkonnale, et ära hoida saastamist.

Kasutame efektiivselt kõiki ressursse, pöörame tähelepanu materjalide korduvkasutusele ning jäätmete turvalisele käitlemisele.

Tööohutus

Arvestame ehitiste projekteerimisel ehitustööde läbiviimisel esineda võivaid tööohutuse riske.

Vähendame tööohutuse riske ehitusobjektidel ja kontoris, kaasates kõiki töötajaid.

Juhindumine seadusandlikest nõuetest

Oma tegevuses juhindume Eesti Vabariigis kehtivatest keskkonnaalasest, töötervishoiu- ja tööohutuse alasest seadusandlikest ja muudest meile kohalduvatest nõuetest.

Wesico Project OÜ ehitusettevõtetele on omistatud rahvusvahelised kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja tööohutuse sertifikaadid ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

14001
9001
45001


Koostööpartnerid: