Hetkel töös olevad projektid

 • Võru linnas vee-, kanalisatsiooni- ja kaugkütterajatiste ning teede ehitustööd
 • Valgjärve küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitaristu projekteerimis- ning ehitustööd
 • Kääpa küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Kakumetsa küla ja Luunja aleviku vaheliste vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd
 • Rähni tänava vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine

Lõpetatud projektid

2021

 • Aarna küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimine
 • Himma-Vardja ühisveevärgitaristu rekonstrueerimine
 • Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Võru vallas vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustööd
 • Veelikse küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd
 • Rakvere valla Kohala küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine
 • Holstre küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine

2020

 • Tsirguliina veemajandusprojekt. Projekteerimis-ehitustööd
 • Kobela aleviku ja Antsla linna vahelise kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine
 • Pagari küla ühiskanalisatsiooni ehitustöö I etapp
 • Mustla reoveekogumisala vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ehitustööd
 • Päri küla Suureristi tee puurkaevu, veetöötlusjaama ja tuletõrjeveemahuti ehitus
 • Vihtra küla ÜVK torustike rekonstrueerimise projekteerimise- ja ehitustööd
 • Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd
 • Voore küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd
 • Võnnu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd

2019

 • Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd
 • Laitse küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd
 • Vara küla Varamõisa ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
 • Peedu tee ja Uuta küla kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
 • Tartu maakonnas, Kõrveküla alevikus, Vasula tee 12 sademeveetorustiku ehitus
 • Tammistu keskus 10 vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd

2018

 • Kilingi-Nõmme ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimis-ehitustööd
 • Narva Logistika ja Tööstuspargi taristu ehitamine 2 etapp
 • Saverna küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Ervita asula reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Vao asula reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Kabli küla biopuhasti ja ülepumpla renoveerimine
 • Raaduvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine
 • Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd
 • Vilumäe küla veetorustiku rekonstrueerimine ja ühendamine Riispere ühisveevärgiga
 • Iisaku aleviku lõunaosa vee-ja kanalisatsioonisüsteemi projekteerimis- ja ehitustööd
 • Mustvee linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp
 • Audru kooli ja Jõõpre kooli reoveepumplate ja survetorustike rajamine
 • Saadjärve ja Salu külade veetorustike projekteerimis- ja ehitustööd
 • Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd

2017

 • Pärnu linnas, Loode-Pärnu tööstusala II-IV etapi tänavavõrgu ehitamine
 • Puurkaevude projekteerimine ja rajamine Sauga ja Tori vallas
 • Võisiku küla ühisvee-ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ja ehitustööd
 • Illuka, Ohakvere ja Edivere külade veevarustuse ehituse teostamine
 • Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitustööd II etapp
 • Karksi-Nuia linna Aasa, J.Kivistiku ja Lepiku tänavate piirkonna ÜVK rekonstrueerimine
 • Nõuni küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustöö
 • Niidu küla ühisveevärgi projekteerimine ja ehitamine
 • Kohtla- Järve Tööstuspargi taristu ehitamine

2016

 • Kuressaare reoveepuhasti seadmete paigaldustööd
 • Paistu küla reoveekogumisala ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine
 • Porkuni küla Käbikuivati tee elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine
 • Ervita küla ühisveevärgi rekonstrueerimine
 • Iisaku aleviku põhja- ja keskosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine
 • Misso reoveekanalisatsiooni survetorustiku ja reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Maaritsa küla vee-ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine/ ehitustööd
 • Leikude küla veetorustike ja puurkaev-pumpla rekonstrueerimine
 • Nõgiaru tn 8a, 8b, 10, 12 ja Kase tn 1a kinnistute vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Põlgaste küla reoveepuhasti ümberehitamine

2015

 • Keraamika veepumbajaama renoveerimine Siimustis
 • Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine II
 • Imavere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd
 • Tartu linn, Tamme põik, Tamme pst ja Raudtee tn vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku ehitamine
 • Tartu linn, Turu tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Tartu linn, Roosi tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Tartu maakond, Ülenurme vald, Soinaste küla, Sae tee, Puu tee ja Leetsi tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Voka aleviku joogivee kvaliteedi nõuetele vastavusse viimine
 • Luunja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine
 • Võnnu aleviku reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine I etapi ehitustööd
 • Türi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. IV etapi täiendavad projekteerimis- ja ehitustööd
 • Türi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekti Türi linna täiendava piirkonna projekteerimis-ehitustööd
 • Rakke aleviku ÜVK rekonstrueerimise II etapi projekteerimis-ja ehitustööd
 • Mikitamäe keskasula kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Karinu ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine. Projekteerimis-ehitustööd

2014

 • Sõrumäe küla veevarustussüsteemi ehitus
 • Orava küla kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimine/rajamise projekteerimis-ehitustööd
 • Meremäe ja Obinitsa külade veemajandusprojekti ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise/ rajamise projekteerimis-ehitustööd. Osa 1
 • Võru linna reoveepumplate rekonstrueerimine
 • Elva veetöötlusjaama rekonstrueerimine
 • Laiuse aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Osa 1 ja Osa 2
 • Halliste aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside ning reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Kadrina valla veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustööd Osad 1-5
 • Abja-Paluoja vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise I etappi projekteerimise ja ehitustööde hange
 • Koeru aleviku reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine Osas 2