Välisvõrkude ehitus

Välisvõrkude ehituse valdkonnas tegeleb Wesico Project OÜ vee ja kanalisatsiooni välistrasside, samuti pumplate, joogiveetöötlusjaamade ja reoveepuhastussüsteemide ning gaasitorustike rajamisega ja rekonstrueerimisega. Kõik tööd tehakse oma meeskonna ja tehnikapargiga

Torustike rajamine kinnisel meetodil

Teostame torustike ehitust kinnisel ehk  suundpuurimise (horisontaalpuurimise) meetodil. Antud meetodit  kasutatakse survetorustiku, hülsstorustiku ja isevoolsete torustike (sõltuvalt paigalduspikkusest ja pinnasest) ning kaablitorustike rajamisel.


Teedeehitus

Teedeehitus. Teeme ehitustöid  igas suuruses ja mahus nii eraklientidele kui ka avalikus sektoris. Ehitame teid, parklaid ja platse. Omame vajalikku tehnikat ja oskuslikku tööjõudu.


Pinnasetööd ja kaevetööd

Osutame kõikvõimalikke kaeve-, pinnase- ning maaparandustöid sealhulgas teostame prügilate, ladestusplatside ja tiikide ehitustöid.


Septikute, mahutite, imbsüsteemide ja biopuhastite müük ja paigaldus

Müüme ja paigaldame septikuid, mahuteid ja biopuhasteid. Reovee puhastamise võimalusi on hajaasustusalal mitu. Kui  kinnistut  ei  ole  võimalik  ühiskanalisatsiooniga  ühendada,  tuleb  reovett  käidelda omal krundil ehk rajada omakanalisatsioon.

Küsi hinnapakkumist siit, leiame just Teile sobiva lahenduse!

Üldehitus

Üldehitus hõlmab erinevate hoonete ehitust, ehitame nii eramuid ja kortermaju, kui ka äri– ja büroohooneid. Üldehitustöid teostame peatöövõtu korras alates osaliste konstruktsioonide ehitamisest kuni võtmed kätte lahendusteni.

Lammutustööd

Teostame erinevaid lammutustöid ja koostame lammutusprojekte. Lammutame nii kõrgeid hooneid, suuri hoonete komplekse, viadukte, sildasid, eramaju kui ka väiksemaid abihooneid ja kuure. Omame vajalikke masinaid ja pädevat tööjõudu. Pakume oma klientidele lammutusteenust koos keskkonda säästva ehitusjäätmete sorteerimisega ning teisaldamisega objektilt. Vaata pilte siit: https://wesico.ee/galerii/lammutustood/