Wesico Project OÜ võitis Riigihanke “Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd”