Wesico Project OÜ võitis Riigihanke „Voore küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimis-ehitustööd”