Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatavad tegevused

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga)Rohkem infot https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
  • Ootame hinnapäringuid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, sealhulgas reoveepuhastite ja septikute projekteerimiseks ja  ehitamiseks. Oma soovid saad edastada siit https://wesico.ee/kontakt/