Wesico Project OÜ võitis Riigihanke „Kasepää reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitustööd“