Wesico Project OÜ andis Tellijale, Iivakivi AS-le üle Karksi valla veemajandusprojekti torustike ja reoveepuhastite projekteerimis- ja ehitustööd.

Projekti raames ehitati 2,39 km ja renoveeriti 1,13 km kanalisatsioonitorustiku, ehitati 3,37km ja renoveeriti 2,12 km joogiveetorustiku, rekonstrueeriti 6 reovee ülepumpamisjaama ning ehitati 3 uut reoveepuhastit.