KIK avab taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks. Taotlusi saab esitada alates 5. juunist 2018. Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Täpsema info leiab KIK-i kodulehelt. https://kik.ee/et/artikkel/kik-avab-taotlusvooru-eraisikutele-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumiseks Ootame hinnapäringuid nii torustike, kui ka kogumismahutite rajamiseks.