Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018. EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme. Täpsema info programmi kohta leiab siit https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/  ja taotlusi võtavad vastu kohalikud omavalitsused.  Ootame hinnapäringuid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, sealhulgas reoveepuhastite ja septikute projekteerimiseks ja  ehitamiseks.