Wesico Project OÜ teostab projekteerimistöid vastavalt klientide vajadustele alljärgnevalt:

  • Detailplaneeringute koostamine
  • Geodeetilised mõõdistustööd
  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine
  • Survekanalisatsioonitorustike projekteerimine
  • Drenaazitorustike projekteerimine
  • Sadeveetorustike projekteerimine
  • Teede- ja platside vertikaalprojektide koostamine
  • Reoveepuhastite projekteerimine
  • Reoveepumplate- ja mahutite projekteerimine
  • Lammutusprojektide koostamine