Stora Enso graanulitehas
Vaata Tehtud tööd

Välisvõrkude ehitus

Vee ja kanalisatsiooni välistrasside, pumplate, joogiveetöötlusjaamade, reoveepuhastussüsteemide ja gaasitorustike rajamine ja rekonstrueerimine.

Teedeehitus

Teeme ehitustöid igas suuruses ja mahus nii eraklientidele kui ka avalikus sektoris. Ehitame teid, parklaid ja platse. Omame vajalikku tehnikat ja oskuslikku tööjõudu.

Üldehitus

Üldehitus hõlmab erinevate hoonete ehitust, nii eramuid ja kortermaju, kui ka äri- ja büroohooneid.

Pinnase- ja kaevetööd

Osutame kõikvõimalikke kaeve-, pinnase- ning maaparandustöid, sealhulgas teostame prügilate, ladestusplatside ja tiikide ehitustöid.

WESICO PROJECT OÜ

Wesico Project OÜ on Eesti kapitalil põhinev üks Eesti suurimaid välisvõrkude ehitajaid, mis on tegutsenud juba üle 15 aasta Eesti ehitusturul. Välisvõrkude osakonna põhiülesandeks on vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustike välisvõrkude ehitamine, kanalisatsioonipumplate paigaldamine ning sadeveesüsteemide ehitamine ja renoveerimine.